Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Vodoměr

Drobečková navigace

Vodoměr

Co mám dělat, když si myslím, že můj vodoměr správně neměří vodu, která mi nateče?

Obrátit se na zákaznické oddělení a požádat o přezkoušení vodoměru. Vodoměr se vymění a pošle na přezkoušení do akreditované laboratoře. Formulář žádosti o přezkoušení vodoměru ke stažení zde.

Může mi vodoměr osadit či vyměnit i jiná firma než VHS?

Vodoměr by měl vždy osadit pouze provozovatel sítě (VHS Benešov).

Proč je důležité kontrolovat vodoměr?

Povinnost odběratele zpřístupnit vodoměr minimálně 1x ročně provozovateli k odečtu a jeho kontrole je dána zákonem. Stejně tak zákon ukládá odběrateli chránit a zabezpečit vodoměr proti jakémukoli poškození.

Jak chránit vodoměr před mrazem?

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě) před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena - izolujte poklop šachty při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtě (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi). Je-li vodoměr umístěn uvnitř, místnost, kde je umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například rozbitým oknem).