Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

FAQ

Seznam článků

Vodoměr

Co mám dělat, když si myslím, že můj vodoměr správně neměří vodu, která mi nateče?

Obrátit se na zákaznické oddělení a požádat o přezkoušení vodoměru. Vodoměr se vymění a pošle na přezkoušení do akreditované laboratoře. Formulář žádosti o přezkoušení vodoměru ke stažení zde.

Může mi vodoměr osadit či vyměnit i jiná firma než VHS?

Vodoměr by měl vždy osadit pouze provozovatel sítě (VHS Benešov).

Proč je důležité kontrolovat vodoměr?

Povinnost odběratele zpřístupnit vodoměr minimálně 1x ročně provozovateli k odečtu a jeho kontrole je dána zákonem. Stejně tak zákon ukládá odběrateli chránit a zabezpečit vodoměr proti jakémukoli poškození.

Jak chránit vodoměr před mrazem?

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě) před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena - izolujte poklop šachty při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtě (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi). Je-li vodoměr umístěn uvnitř, místnost, kde je umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například rozbitým oknem).

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva