Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

O společnosti

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. vznikla v roce 1993 oddělením ze Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s následnou privatizací, při které byl současně převeden veškerý infrastrukturní vodohospodářský majetek na města a obce. Od roku 2000 byl jediným vlastníkem společnosti nadnárodní společnost SUEZ. V roce 2002 se Vodohospodářská společnost Benešov a.s. na základě fúze sloučila se společností VOK Davle, s. r. o. a následně pak se společností AQUACON, a. s.

Vodohospodářská společnost Benešov se tak stala součástí skupiny Suez, a může tak čerpat z jejích více než stodvacetiletých zkušeností v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování odpadních vod, ve výrobě a dodávce technologií pro úpravu vody a ve zpracování projektových studií.

V listopadu 2022 prošla Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. transformací, kdy se ze společnosti s ručením omezeným stala akciovou společností.

V návaznosti na transformaci došlo v prosinci 2022 k uzavřením Dohody akcionářů mezi spol. SUEZ International S.A.S. a dobrovolným svazkem obcí Společná voda d.s.o.

V současné době tak má Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 2 akcionáře, kdy každý z nich vlastní 50% akcií.

 

Společnost zajišťuje komplexní vodohospodářské služby spojené se zásobováním obyvatel pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod ve více než 100 lokalitách ve Středočeském kraji.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva