Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

O společnosti

Drobečková navigace

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. vznikla v roce 1993 oddělením ze Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s následnou privatizací, při které byl současně převeden veškerý infrastrukturní vodohospodářský majetek na města a obce. Od roku 2000 byl jediným vlastníkem společnosti nadnárodní společnost SUEZ. V roce 2002 se Vodohospodářská společnost Benešov a.s. na základě fúze sloučila se společností VOK Davle, s. r. o. a následně pak se společností AQUACON, a. s.

Vodohospodářská společnost Benešov se tak stala součástí skupiny Suez, a může tak čerpat z jejích více než stodvacetiletých zkušeností v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování odpadních vod, ve výrobě a dodávce technologií pro úpravu vody a ve zpracování projektových studií.

V listopadu 2022 prošla Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. transformací, kdy se ze společnosti s ručením omezeným stala akciovou společností.

V návaznosti na transformaci došlo v prosinci 2022 k uzavřením Dohody akcionářů mezi spol. SUEZ International S.A.S. a dobrovolným svazkem obcí Společná voda d.s.o.

V současné době tak má Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 2 akcionáře, kdy každý z nich vlastní 50% akcií.

 

Společnost zajišťuje komplexní vodohospodářské služby spojené se zásobováním obyvatel pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod ve více než 100 lokalitách ve Středočeském kraji.