Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Odpadní voda je voda, jež je přeměněna užitím (voda, vylitá do umyvadla, dřezu, záchodu či sprchy atd.), a veškerá voda odvedená do kanalizace. Je to nejenom splašková voda z domácností, ale také například odpadní voda z komerčních provozů, dešťová voda odváděná vnitřní kanalizací a kondenzát. Míra znečištění odpadní vody je závislá dle rázu užití vody.

Co nepatří do kanalizace

Kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu odpadních vod, které je možné vypouštět do kanalizace, určuje vždy příslušný kanalizační řád. Kanalizační řád současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o:

 • biologický odpad jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odvodem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) 
 • chemikálie a další nebezpečné látky
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje a další ropné látky
 • zbytky čisticích prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • stavební hmoty
 • léky

Dodržování předepsaných limitů pro odpadní vodu vypouštěnou do kanalizace je pravidelně kontrolováno laboratoří.

Odvádění a čištění

Odpadní voda, tedy veškerá voda přeměněná užitím či odvedená do kanalizace (tj. splašková voda ...

Kanalizace ve vaší obci

V níže uvedené interaktivní mapce naleznete základní informace o vodovodech a kanalizacích v obcích ...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva