Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. zajišťuje dodávku pitné vody a odvod odpadních vod na základě smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování s odběrateli. Za poskytované služby vybírá poplatek ve formě vodného a stočného, případně poplatku za odvod srážkových vod.

Vyúčtování služeb probíhá na základě vystavených faktur. Zpravidla jsou dvakrát ročně vystaveny zálohové faktury a dvakrát ročně probíhá fyzický odečet vodoměrů. Na základě fyzických odečtů je pak vystavena faktura za odběr vody s odečtem uhrazených záloh.

Další informace o fakturaci a možnostech platby naleznete na odkazech níže.

Vysvětlení položek ceny

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. vydává v pravidelných intervalech zúčtovací a zálohové faktury ...

Vysvětlení položek ceny

Cenu pitné vody tvoří dvě složky: vodné a stočné. Vodné je platba za pitnou vodu dodávanou do veřejného ...

Způsob platby

Platba faktur může být provedena po dohodě s VHS různými způsoby: Bezhotovostní platba ... 

Změna platby

Naše společnost se snaží svým zákazníkům co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit proces platby faktur ...

Smlouva

Vodohospodářská společnost Benešov uzavírá s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody ...

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se vztahují na dodávky vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu ...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva