Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Ochrana vodoměru

Drobečková navigace

Odběratel zodpovídá za ochranu vodoměru před mechanickým a tepelným poškozením. Pokud k tomuto poškození dojde, hradí odběratel náklady spojené s opravou či výměnou vodoměru.

Jak chránit vodoměr před mrazem?

Je-li vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě, před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena - izolujte poklop šachty, při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).
Je-li vodoměr umístěn uvnitř, místnost, kde je umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například otevřeným, nebo rozbitým oknem).