Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Projektová dokumentace

Drobečková navigace

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. na vyžádání poskytuje vyjádření k existenci sítí, investičním akcím a přípojkám. Poskytuje také podklady pro projektanty, zajišťuje vytyčování vodovodního a kanalizačního potrubí a hledání poruch na sítích.

Vyjádření k existenci sítí

K žádosti přiložte katastrální mapu zájmového území.

V žádosti uveďte především:

  • název katastrálního území
  • parcelní čísla pozemků dotčených stavbou
  • kontakt na žadatele
  • důvod žádosti
  • poštovní adresu, na kterou má být vyjádření zasláno

Formy zaslání žádosti o vyjádření k existenci sítí:

  • vyplněním žádosti (ke stažení zde) pro zaslání emailem či poštou
  • vyplnění níže uvedeného formuláře

(nepovinné)
Doručovací adresa
(např. výstavba plotu, výstavba rodinného domu,…)
Zájmové území stavby
(parc. č. nebo stav. parc.)
Soubor nevybrán
(nepovinné)
Odesláním formuláře bere zákazník na vědomí, že údaje, které ve formuláři uvedl, budou Společností zpracovávány, a to za účelem realizace a plnění práv a povinností týkajících se existence sítí a zřízení přípojky vodovodu/ kanalizace, a pro plnění povinností Společnosti uložených jí v této souvislosti zákonem, to vše v rozsahu a způsobem požadovaným Nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), souvisejícími právními předpisy a právním řádem České republiky.

 

Vyjádření k investičním akcím

V případě zájmu o vyjádření k investičním akcím, nás kontaktujte:

Telefonicky 840 205 206
Emailem Kristýna Dubová
Osobně v budově VHS Benešov a.s.

 

Vyjádření k přípojkám

V případě zájmu o vyjádření k vodovodním či kanalizačním přípojkám, nás kontaktujte: 

Telefonicky 840 205 206
Emailem Kristýna Dubová
Osobně v budově VHS Benešov a.s.

 

Podklady pro projektanty

Pro projektanty poskytujeme podklady ve formátu PDF.

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

Emailem napište nám
Osobně v budově VHS Benešov a.s.