Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Co vědět o vodě

Drobečková navigace

Co je to voda?

Voda je čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti a zápachu. Její teplota tání je za běžných podmínek 0 °C, teplota varu 100°C, při 3,98 °C má největší hustotu (1,000 g/cm). Mrznutím se její objem zvětšuje asi o 1/11.
Voda je z pohledu chemie sloučenina dvou atomů vodíků a jednoho atomu kyslíku. Běžně se však v takto čisté podobě nevyskytuje. Zpravidla v ní bývají rozpuštěné i další látky, především soli – 97% vody na zemi je slaná. Sladká voda pak představuje pouhá 3% vody na Zemi, z nichž většina je vázána v ledovcích.

Typy vody

Podle zdroje vody můžeme rozlišovat:
Vodu přírodního původu, kterou dále můžeme rozlišovat na:

  • Vodu povrchovou
  • Vodu podzemní
  • Vodu srážkovou a atmosférickou

Vodu uměle upravovanou – např. destilovaná voda, pitná voda apod.

 

Skupenství vody

Voda bývá zjednodušeně charakterizována jako bezbarvá kapalina, ale může se vyskytovat i v pevném či plynném skupenství. Skupenství vody je určováno především teplotou a tlakem v prostředí, kde se vyskytuje. Se stoupající teplotou se rychlost vypařování (sublimace) vody zvyšuje, s klesající teplotou naopak tuhne – za běžných podmínek nastává tuhnutí při 0 stupních celsia.

Za určitých podmínek se může voda vyskytovat ve všech třech skupenstvích. Tento stav se nazývá trojný bod vody a nastává při tlaku 610,6 Pa a teplotě 0,01 °C.

Význam vody

Voda je základní podmínkou života na Zemi. Je nezbytná pro všechny hlavní procesy v tělech živých organismů. U člověka tvoří až 80% jeho hmotnosti a musí se proto pravidelně a v dostatečném množství doplňovat. Zdroje pitné vody jsou ale omezené – například v subsaharské Africe má přístup k nezávadné vodě pouhých 56% obyvatel. Celkově je bez přístupu ke kvalitní pitné vodě více než miliarda lidí. Je proto důležité vodní zdroje chránit a vodu z nich využívat šetrně.