Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Co vědět o vodě

Co je to voda?

Voda je čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti a zápachu. Její teplota tání je za běžných podmínek 0 °C, teplota varu 100°C, při 3,98 °C má největší hustotu (1,000 g/cm). Mrznutím se její objem zvětšuje asi o 1/11.
Voda je z pohledu chemie sloučenina dvou atomů vodíků a jednoho atomu kyslíku. Běžně se však v takto čisté podobě nevyskytuje. Zpravidla v ní bývají rozpuštěné i další látky, především soli – 97% vody na zemi je slaná. Sladká voda pak představuje pouhá 3% vody na Zemi, z nichž většina je vázána v ledovcích.

Typy vody

Podle zdroje vody můžeme rozlišovat:
Vodu přírodního původu, kterou dále můžeme rozlišovat na:

 • Vodu povrchovou
 • Vodu podzemní
 • Vodu srážkovou a atmosférickou

Vodu uměle upravovanou – např. destilovaná voda, pitná voda apod.

 

Skupenství vody

Voda bývá zjednodušeně charakterizována jako bezbarvá kapalina, ale může se vyskytovat i v pevném či plynném skupenství. Skupenství vody je určováno především teplotou a tlakem v prostředí, kde se vyskytuje. Se stoupající teplotou se rychlost vypařování (sublimace) vody zvyšuje, s klesající teplotou naopak tuhne – za běžných podmínek nastává tuhnutí při 0 stupních celsia.

Za určitých podmínek se může voda vyskytovat ve všech třech skupenstvích. Tento stav se nazývá trojný bod vody a nastává při tlaku 610,6 Pa a teplotě 0,01 °C.

Význam vody

Voda je základní podmínkou života na Zemi. Je nezbytná pro všechny hlavní procesy v tělech živých organismů. U člověka tvoří až 80% jeho hmotnosti a musí se proto pravidelně a v dostatečném množství doplňovat. Zdroje pitné vody jsou ale omezené – například v subsaharské Africe má přístup k nezávadné vodě pouhých 56% obyvatel. Celkově je bez přístupu ke kvalitní pitné vodě více než miliarda lidí. Je proto důležité vodní zdroje chránit a vodu z nich využívat šetrně.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva