Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. používá různé typy a velikosti fakturačních vodoměrů. Šroubení na vodoměru je proti neoprávněné manipulaci zajištěno objímkou s montážní plombou. Dále je na vodoměru umístěna cejchovní plomba nebo nálepka s uvedením roku úředního ověření (platnost tohoto ověření je u vodoměrů na studenou vodu 6 let). Před skončením platnosti úředního ověření se vodoměry vyměňují, tato výměna je pro odběratele bezplatná.

S vodoměrem a potrubím po hlavní domovní uzávěr za vodoměrem mohou manipulovat pouze zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. Je důležité, aby plomba na vodoměru zůstala neporušena, v opačném případě bychom museli požadovat náhradu škody. Všechny závady v měření prosím ihned oznamte na příslušném provozním středisku.

Odečty vodoměru

Přihlášení do systému dálkových odečtů...

Odečty vodoměru

Pokud máte zájem zřídit doplňkové služby k dálkovým odečtům, vyplňte následující formulář...

Odečty vodoměru

Vodohospodářské společnost Benešov poskytuje dálkové odečty vodoměrů...

Hlášení stavu vodoměru

Pokud není dohodnuto jinak, Vodohospodářská společnost Benešov a.s. provádí odečet vodoměrů pravidelně dvakrát ročně. Pokud pracovník ... 

Odečty vodoměru

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. provádí fyzické odečty vodoměrů dvakrát ročně a dvakrát ročně ...

Přezkoušení vodoměru

Přezkoušení vodoměru podléhá zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Má-li odběratel ...

Instalace a provoz vodoměru

Vodoměr se instaluje do vodoměrné šachty. Podmínky umístění vodoměru určuje ze zákona dodavatel.

Ochrana vodoměru

Odběratel zodpovídá za ochranu vodoměru před mechanickým a tepelným poškozením...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva