Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Úprava pitné vody

Drobečková navigace

Voda vyskytující se v přírodě zpravidla nesplňuje nároky kladené na pitnou vodu, obsahuje totiž nejrůznější příměsi a nečistoty, které je nutno odstranit. Proto se nejdříve odvede do úpravny vody, kde se upravuje mechanicky, chemicko-biologicky a chemicky tak, aby vyhovovala všem požadavkům na kvalitu pitné vody.

Na počátku procesu úpravy se do surové vody přimíchá koagulant, chemická látka pomocí níž se vysráží nečistoty obsažené ve vodě do formy těžkých vloček. Voda poté pomalu protéká usazovací nádrží, kde tyto vložky klesají ke dnu a odebírají se ve formě kalu.

Voda z usazovacích nádrží je následně odváděna k pískovým filtrům, kde se přefiltruje přes jemný písek a tím se zbaví veškerých zbylých drobných mechanických nečistot.

Na konci celého procesu se upravuje tvrdost vody a optimální stupen pH (kyselost a zásaditost). Posledním stupněm úpravy je desinfekce vody, ke které se používá chlór a někdy ozonizace. Tím se zajistí, že se nezávadná pitná voda dostane až ke spotřebiteli.