Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Společnost zajišťuje provoz vodovodů, úpraven vody, kanalizací a ČOV na základě smluvních vztahů s jejich vlastníky. Provádí vodohospodářské stavby, včetně budování vodovodních a kanalizačních přípojek.

Prvořadou snahou společnosti je spokojený zákazník. Toho dosahuje nejen kvalitním poskytováním služeb ale i dlouhodobou dobrou spoluprací s vlastníky infrastruktury. Vodohospodářská společnost Benešov a.s. chce být pro jednotlivá města a obce spolehlivým partnerem a aktivně přispívat ke kvalitě života v provozovaných lokalitách. Je významným a stabilním lokálním zaměstnavatelem, pravidelně spolupracuje se školami v regionu a podporuje řadu společensky prospěšných projektů.

 

Další služby

Společnost svoji činnost rozšířila o další vodohospodářské služby – dodávku pitné vody cisternou, čištění kanalizací speciální technikou, kamerové zkoušky a trasování kanalizace, vyvážení a likvidaci odpadních vod, vytyčování vodovodních řadů, prodej vodárenského materiálu a provádění rozborů pitných a odpadních vod (včetně stanovení AOX v odpadních vodách). V rámci zajišťování služeb pro obyvatele provozuje v Benešově myčku osobních aut.

Společnost nabízí asistenci a poradenství v oblasti BOZP a PO.

Základní údaje

Název společnosti: Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. Adresa: Černoleská 1600 ...

Předmět podnikání

Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o. poskytuje komplexní vodohospodářské služby spojené se ...

Provozované území

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. dlouhodobě působí převážně na jihu a jihovýchodě Středočeského kraje, kde v současné ...

Politika společnosti

Prvořadou snahou organizace Vodohospodářská společnost Benešov a.s. je být tržní ...

Investice a rozvoj

Jako moderní a dynamické společnost, Vodohospodářská společnost Benešov a.s. neustále inovuje používané technologie ...

Certifikáty

Laboratoře Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. jsou držiteli osvědčení ASLAB o správné činnosti laboratoře č. 400 pro laboratoř pitných ...

Certifikáty

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. patří mezi spolehlivé a atraktivní zaměstnavatele v regionu. V současné době nabízíme tato pracovní místa...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva