Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

SUEZ

SUEZ poskytuje zařízení a služby, které jsou nezbytně nutné v každodenním životě a ochraně životního prostředí v oblastech vodárenství a nakládaní s odpady.

SUEZ  jako dlouhodobý hráč na poli vodního a odpadového hospodářství – dodává dlouhodobě udržitelná řešení, od návrhu až k realizaci. Vynakládá veškerou podnikatelskou energii na zlepšení efektivity služeb zákazníkům prostřednictvím decentralizované organizační struktury, která zůstává v jejich blízkosti.

Skupina SUEZ působí na pěti kontinentech a jejích 90 000 zaměstnanců usiluje o ochranu přírodních zdrojů, především vody, půdy a ovzduší. SUEZ poskytuje inovativní a udržitelná řešení ve vodním hospodářství, využití odpadů, sanaci lokalit zatížených průmyslovou činností, chytrá řešení pro nakládání se zdroji v obcích a městech a zvyšování environmentální výkonnosti v průmyslových odvětvích.

 

Skupina SUEZ v ČR

Suez, známá rovněž pod tradičním názvem Lyonnaise des Eaux, byla první zahraniční společnost v oblasti vodárenství, která začala na začátku 90. let působit v tehdejším Československu. Po jeho rozdělení rozvinula tato společnost své aktivity naplno zejména v České republice.

Během více jak desetiletého působení na českém trhu se jí podařilo vstoupit do 10 vodárenských společností prakticky na celém území České republiky. V současné době je po několika uskutečněných fúzích přítomna celkem v 4 vodárenských společnostech. Jedná se o společnosti provozního typu působící ve velkých městech jako Brno, Ostrava, Karlovy Vary, a Benešov a desítkách dalších měst a obcí nacházejících se v regionech, které zpravidla k těmto městům přiléhají.

 

Vodárenské společnosti v ČR

Tyto společnosti zaměstnávají dohromady 1680 zaměstnanců a zásobují pitnou vodou  zajišťují odvod odpadních vod pro více než 1 mil. obyvatel.

Logo VodakvaLogo OVAKLogo BVKLogo Suez

 

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva