Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Odpadní vody zpravidla obsahují množství nečistot a nemohou tak být volně vypouštěny do vodních toků aniž by ohrozily živočišné a rostlinné druhy v jejich blízkosti.

Proto jsou vypouštěny do kanalizace, která je následně odvádí na čistírny odpadních vod, kde procházejí složitým čistícím procesem. Teprve voda zbavená veškerého nežádoucího znečištění může být opět navrácena do přírody.

Odkanalizování

Kanalizace je ze zákona definována jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující ...

Čištění a vracení do přírody

Odpadní voda, tedy veškerá voda přeměněná užitím či odvedená do kanalizace (tj. splašková voda ...

Ochrana životního prostředí

Od konce dvacátého století dochází k znatelnému rozvoji v oblasti odkanalizování. Počet domácností ...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva