Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Ochrana životního prostředí

Od konce dvacátého století dochází k znatelnému rozvoji v oblasti odkanalizování. Počet domácností napojených na kanalizaci neustále stoupá – v současnosti je na kanalizační síť napojeno přibližně 80 % obyvatel České republiky.

Stejně tak roste i počet čistíren odpadních vod, dochází k přestavbě a intenzifikaci starých zařízení. Evropská unie i vláda České republiky tyto tendence výrazně podporují.

Díky kvalitnímu odkanalizování je výrazně omezeno množství odpadních vod vypouštěných přímo do přírody. Kanalizační síť je svádí na čistírny odpadních vod, kde projdou několikastupňovým čistícím procesem. Teprve takto předčištěná voda je vypouštěna zpět do vodních toků.

Vodohospodářské společnosti neustále usilují o zlepšení čistícího procesu, jejich laboratoře analyzují kvalitu odpadních vod na vstupu i na výstupu z čistírny, aby bylo možné optimalizovat průběh čištění a minimalizovat tak dopad vypouštěných vod na životní prostředí.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva