Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Kvalita pitné vody

Drobečková navigace

Pitná voda je jednou z nejpřísněji kontrolovaných potravin.

Požadavky na její zdravotní nezávadnost a čistotu jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny platným prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Kontrola dodržování hygienických limitů ve vodovodní síti je prováděna v akreditované laboratoři.

Konkrétní hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, stejně jako na četnost a rozsah kontroly pitné vody určuje vyhláška 252/2004 Sb.

Laboratoře vodohospodářských společností zpravidla nabízejí i rozbory vody pro veřejnost. I vy si tedy můžete nechat zkontrolovat vodu z vaší studny nebo bazénu.