Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Smlouva

Smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. uzavírá s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Ve výjimečných případech lze dohodnout, že plátcem faktur bude třetí osoba (např. nájemník), odběratel, neboli vlastník, však i nadále nese plnou odpovědnost za včasné plnění závazků ze smlouvy.

Smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování je nezbytnou podmínkou pro dodávku pitné vody a odkanalizování. Bez smlouvy podepsané jak Vodohospodářskou společností Benešov a.s., tak odběratelem, je odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod považováno za neoprávněné. S neoprávněným odběrem je pak spojena sankce přerušení dodávky pitné vody a přerušení odvádění odpadních vod.

Smlouvu je možné uzavřít:

 • Osobně v zákaznickém centru Vodohospodářské společnosti Benešov a.s.
 • Vyplněním níže uvedeného dotazníku. Na základě dotazníku Vám bude zaslána hotová smlouva k podpisu ve dvou vyhotoveních. Podepsané smlouvy je následně nutno odeslat zpět do Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. k ověření. Po ověření Vám bude zaslán jeden platný výtisk smlouvy.Dotazník uzavření obchodní smlouvy stahujte zde nebo vyplňte tento online formulář:

Odběratel - majitel
(nepovinné)
(nepovinné)
Odvádění odpadních vod - dodávka pitné vody
(Pokud nejste napojeni na kanalizaci, napište prosím: nejsme napojeni)
(nepovinné)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
(Pokud nejste napojeni na kanalizaci, napište prosím: nejsme napojeni)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
Poznámka: OS uzavírá majitel připojené nemovitosti

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva