Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Smlouva

Drobečková navigace

Smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. uzavírá s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Ve výjimečných případech lze dohodnout, že plátcem faktur bude třetí osoba (např. nájemník), odběratel, neboli vlastník, však i nadále nese plnou odpovědnost za včasné plnění závazků ze smlouvy.

Smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování je nezbytnou podmínkou pro dodávku pitné vody a odkanalizování. Bez smlouvy podepsané jak Vodohospodářskou společností Benešov a.s., tak odběratelem, je odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod považováno za neoprávněné. S neoprávněným odběrem je pak spojena sankce přerušení dodávky pitné vody a přerušení odvádění odpadních vod.

Smlouvu je možné uzavřít:

  • Osobně v zákaznickém centru Vodohospodářské společnosti Benešov a.s.
  • Vyplněním níže uvedeného dotazníku. Na základě dotazníku Vám bude zaslána hotová smlouva k podpisu ve dvou vyhotoveních. Podepsané smlouvy je následně nutno odeslat zpět do Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. k ověření. Po ověření Vám bude zaslán jeden platný výtisk smlouvy.Dotazník uzavření obchodní smlouvy stahujte zde nebo vyplňte tento online formulář:

Odběratel - majitel
(nepovinné)
(nepovinné)
Odvádění odpadních vod - dodávka pitné vody
(Pokud nejste napojeni na kanalizaci, napište prosím: nejsme napojeni)
(nepovinné)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
(Pokud nejste napojeni na kanalizaci, napište prosím: nejsme napojeni)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
Poznámka: OS uzavírá majitel připojené nemovitosti