Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Světový den vody

Drobečková navigace

V roce 1992 rozhodlo Valné shromáždění OSN v rámci jednání věnovaného Agendě 21 o zavedení Světového dne vody. Hlavním důvodem pro zavedení tohoto významného dne byl fakt, že až miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody a potýká se s důsledky nedostupnosti kvalitních vodních zdrojů.

Světový den vody připadá na 22. 3. a jeho smyslem je především posílit povědomí o celkovém rozsahu vlivu vodních zdrojů na ekonomický rozvoj a vůbec na život lidí.

Každý rok je vyhlášeno nové téma pro Světový den vody. V duchu vyhlášeného tématu se pak k 22. 3. i v průběhu celého roku konají nejrůznější akce, besedy a setkání. Pro rok 2021 bylo například zvoleno téma „Hodnota vody“.