Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Odkanalizování

Co je kanalizace?

Kanalizace je ze zákona definována jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.

Trocha Historie

Již odedávna lidé využívají nejrůznějších kanalizačních systémů k odvodu odpadních vod mimo svá sídliště. Prvotní kanalizace ústila většinou do řek či moří. Po dlouhou dobu bylo množství vypouštěných vod i míra jejich znečistění natolik omezené, že si s jejich sanací poradily přirozené přírodní procesy.

Teprve v moderní době míra znečištění odpadních vod stoupla natolik, že je bylo nutné začít uměle čistit. Tak postupně vznikaly moderní kanalizační sítě svádějící odpadní vody do zařízení určených k jejich předčištění.

Čechy

První zmínky o primitivním odkanalizování v Čechách pocházejí z období středověku. Ještě na konci devatenáctého století byly na kanalizaci napojeny pouze měšťanské domy a teprve ve dvacátém století dochází k rychlejšímu rozrůstání kanalizační sítě. V současné době je na kanalizaci napojeno více než 80 procent českých domácností.

Současnost

Dnes je veškerá voda, která byla jakkoliv použita, považována za odpadní vodu a musí být vyčištěna. Odpadní vody z domácností a průmyslu jsou odváděny kanalizační sítí a stokami do čistíren odpadních vod. Dešťová voda bývá odváděna separátním systémem nebo společně s odpadní vodou kanalizační sítí.

Odpadní vody vesměs odtékají gravitační kanalizací do nejnižšího místa za městem, kde je čistírna odpadních vod. Někdy je však třeba odpadní vody dostat „do kopce“, pak se k jejich přečerpávání používají čerpací stanice odpadních vod.

Kanalizační potrubí a stoky je třeba kontrolovat. Některé stoky jsou tak velké, že jimi lze procházet, či projíždět na loďce. Do malých kanalizačních potrubí je možné spustit dálkově řízenou kameru.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva