Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Voda v přírodě

Drobečková navigace

Výskyt vody v přírodě

Voda pokrývá přibližně 74% povrchu Země, přičemž 71 % povrchu pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Slaná voda obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru – především chlorid sodný, chlorid hořečnatý a další soli jako síran hořečnatý, síran vápenatý, síran draselný a jiné.

Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry - 3 %, přičemž téměř 70 % této vody je vázána v ledovcích. Dalších 30 % je tvoří voda podzemní a jen necelé procento představuje voda povrchová a atmosférická.

Rozložení vody na Zemi

Forma Množství
(mil. km3)
Procento
z celku
Moře a oceány 1 370 97,25
Ledovce 29 2,05
Spodní voda 0,5 0,68
Jezera 0,125 0,01
Půdní vlhkost 0,065 0,005
V atmosféře 0,018 0,001
Řeky 0,0017 0,0001
Biosféra 0,0006 0,00004
Celkem 1 409 100

Vlastnosti vody

Skupenství

Voda se vyskytuje v přírodě ve třech skupenstvích:

  • v pevném – led a sníh 
  • v kapalném – voda 
  • v plynném – vodní pára

Skupenství vody určuje teplota a tlak okolního prostředí. Za určitých podmínek se voda může zároveň vyskytovat ve všech třech skupenstvích (tzv. trojný bod vody nastává při tlaku 610,6 Pa a teplotě 0,01 °C).

Chemické vlastnosti vody a tvrdost vody

Voda se v přírodě za běžných okolností nevyskytuje v čisté formě, tedy pouze jako sloučenina vodíku a kyslíku. Zpravidla obsahuje minerální soli (hydrogenuhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan hořečnatý). Jejich obsah pak záleží na charakteru půdy, kterou protéká, a určuje tvrdost vody. Vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou. Tvrdost vody tedy znamená množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě v mmol/l. Ze zdravotního hlediska je optimální koncentrace 2 – 3,5 mmol/l. Z technického hlediska můžeme rozlišovat vodu jako měkkou nebo tvrdou.

Stupnice tvrdosti vod:

Voda Hodnota
velmi měkká 0,0 – 0,7 mmol/l
měkká 0,7 – 1,3 mmol/l
středně tvrdá 1,3 – 2,1 mmol/l
dosti tvrdá 2,1 – 3,2 mmol/l
tvrdá 3,2 – 5,3 mmol/l
velmi tvrdá > 5,3 mmol/l