Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Kvalita vody

Vodohospodářská společnost Benešov provozuje vlastní laboratoř pitných vod s osvědčením o správné činnosti laboratoře ASLAB, která v pravidelných intervalech provádí rozbory dodávané vody v provozovaných lokalitách a dbá na dodržení zákonných limitů na kvalitu pitné vody (bližší informace o pitné vodě vě vaší obci naleznete zde). Kvalitu vody v provozovaných lokalitách monitoruje i Krajská hygienická stanice.

Jako pitná voda se označuje veškerá voda určená k pití, přípravě jídel či nápojů, voda určená k péči o tělo a voda používaná k čištění předmětů, které přicházejí do styku s potravinami či lidským tělem.
Jako taková musí vyhovovat hygienickým limitům mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny platným prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrola dodržování hygienických limitů ve vodovodní síti je prováděna v akreditované laboratoři.
Konkrétní hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, stejně jako na četnost a rozsah kontroly pitné vody určuje vyhláška 252/2004 Sb.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva