Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Investice a rozvoj

Drobečková navigace

Jako moderní a dynamické společnost, Vodohospodářská společnost Benešov a.s. neustále inovuje používané technologie a prohlubuje odbornost svých pracovníků tak, aby zajistila svým klientům široké spektrum služeb v té nejvyšší kvalitě. V uplynulých letech proto zásadním způsobem modernizovala svá pracoviště a postupy.

Laboratoř pitných a odpadních vod

Laboratoř pitných a odpadních vod je nyní díky modernímu vybavení schopna zajistit úplný rozbor vody již do osmi dnů. Vybavení laboratoří zahrnuje i analyzátor organicky vázaných halogenů LABTECH LTX Unique, který umožňuje stanovení organických halogenovaných sloučenin adsorbovatelných na aktivní uhlí (AOX), extrahovatelných organickými rozpouštědly (EOX) nebo uvolnitelných ze vzorků plynné fáze (POX).

Laboratoř Laboratoř

Dispečink

Nedávno modernizovaný dispečink s radiovým a GSM spojením s významnými body provozovaných vodovodů a kanalizací umožňuje pracovníkům Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. včasné odhalení anomálií na síti a tím i možných poruch. Stále častěji se tak daří odhalit a odstranit problémy na síti dříve, než je pocítí koncový uživatel.

dispečink

Technika a vozový park

Technické vybavení a vozový park společnosti jsou neustále obnovovány za účelem snížení nákladů na poskytované služby a zvýšení produktivity práce. Zároveň se dbá na snížení dopadů činnosti společnosti na okolí. Proto byl vozový park doplněn o elektromobily Citroën C-Zero, jejichž provoz je šetrnější k životnímu prostředí.

Vozový park byl také rozšířen o nový kamerový vůz vybavený monitorovací technikou pro kanalizaci o průměrech 80 - 1200 mm. Kamerové zkoušky kanalizace umožňují včas určit typ a přesnou polohu závady v potrubí, a tak minimalizovat náklady na jejich odstanění a s tím spojené výkopové práce.

kamerakamerový vůz

V roce 2015 společnost zakoupila nový čistící vůz.Ten rozšíří skupinu kanalizačních vozů společnosti, a tak nejen usnadní plnění smluvních závazků společnosti, ale také zajistí větší dostupnost a flexibilitu služby čištění kanalizace pro externí zákazníky. Nový vůz je vybaven technikou pro tlakové čištění venkovní kanalizace a zároveň i pro odsátí nečistot a usazenin z potrubí. Nabízí tak komplexní službu od zprůchodnění kanalizace až po ekologickou likvidaci odsátých nečistot.

cakcak

Vozy a stroje jsou každoročně obnovovány, tak aby se zajistila optimální úroveň poskytovaných služeb.

 nová cisternaTatra Phoenix

Vozový park Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. se v roce 2021 rozšířil o nový čistící vůz s recyklační nástavbou. Díky recyklační nástavbě, která umožňuje zpětné nasání a, po přefiltrování, následné znovupoužití vody z čištění, dochází k výraznému zefektivnění práce kanalizačního vozu. Snižuje se četnost doplňování vody pro čištění, tím dochází k časovým i provozním úsporám a zároveň se snižuje ekologická stopa činnosti.

Z pohledu bezpečnosti obsluhy vozu je stroj vybaven množstvím bezpečnostních prvků a tak plně odpovídá vysokým bezpečnostním standardům skupiny Suez a soudobým trendům v oblasti bezpečnosti práce.