Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Distribuce ke spotřebiteli

Vodojemy, vodárenské věže a čerpací stanice

Vodu z úpravny je nutné dovést až ke koncovému spotřebiteli. Nejdříve ji vytlačí čerpadla v čerpacích stanicích do zemních vodojemů postavených na kopcích, v rovinatých oblastech pak do vodárenských věží.

Vodojemy jsou položeny na vyvýšených místech tak, aby voda mohla být rozváděna po vodovodní síti samospádem (působením gravitační síly) a to až do nejvyšších pater bytových domů.

Kromě dopravní funkce mají vodojemy i funkci akumulační, to znamená, že vyrovnávají rozdílnou spotřebu v jednotlivých částech dne. V noci, kdy je spotřeba nejnižší, se vodojemy plní a přes den vyprazdňují. Zajišťují tak dostatek vody i v období denní špičky, kdy spotřeba vody prudce stoupá.

Voda z vodojemů je vodovodní sítí dále rozváděna až ke koncovému uživateli, kterému stačí jen otočit kohoutkem. Cestou urazí i několik desítek kilometrů.

Vodojem Věžový vodojem

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva