Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Vysvětlení položek ceny

Drobečková navigace

Cenu pitné vody tvoří dvě složky: vodné a stočné. Vodné je platba za pitnou vodu dodávanou do veřejného vodovodu. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí do objektu.

Stočné je platba za odvádění a čištění odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. Největší část z ceny vody tvoří náklady na rozvod vody, tedy na údržbu a provoz vodovodní sítě.

Cena vodného a stočného je věcně usměrňovanou cenou, jejíž kalkulace se řídí platnými předpisy, především cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Na základě platných předpisů provozovatel vodohospodářské infrastruktury vypracuje návrh cenové kalkulace, kterou následně předá k odsouhlasení vlastníkovi infrastruktury.