Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. provozuje moderní laboratoře pitných a odpadních vod, které jsou držitelkami osvědčení ASLAB o správné činnosti laboratoře.

Laboratoře zajišťují rozbory a další úkony spjaté s činností společnosti. Monitorují kvalitu pitné vody a dohlížejí na to, aby dodávaná voda splňovala hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů stanovené platným prováděcím předpisem. Kontrolují také dodržování limitů odpadních vod vypouštěných do kanalizace a sledují a vyhodnocují technologické procesy čistíren odpadních vod.

Zároveň nabízejí různé typy rozborů pitných, odpadních a povrchových vod pro soukromé firmy a širokou veřejnost.

Rozbory pitné vody

Laboratoř pitných vod zajišťuje chemické a mikrobiologické rozbory soukromých zdrojů, vodovodních ...

Rozbory odpadních vod

Laboratoř odpadních vod provádí chemické rozbory odpadních a povrchových vod včetně jejich odběrů ...

Péče o bazén

Bazénová voda se při koupání dostává do styku s celým naším tělem a často se jí omylem i napijeme ...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva