Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Voda je nezbytnou podmínkou života na naší planetě, její význam v pro přírodu i pro člověka je tedy zcela nezanedbatelný.

Objevujte na našich stránkách tajemství tohoto živlu, jeho vlastnosti, koloběh v přírodě či prostě jen zajímavosti s vodou spjaté. Přečtete si vodní chartu a zjistěte, kdy je Světový den vody a jaký má význam.

Voda v přírodě

Voda pokrývá přibližně 74% povrchu Země, přičemž 71 % povrchu pokrývá slaná voda moří a oceánů ...

Koloběh vody

Koloběhem vody na Zemi se rozumí neustálé obíhání vody, doprovázené změnami skupenství: povrchová ...

Co vědět o vodě

Voda je čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti a zápachu. Její teplota tání je ...

Zajímavosti o vodě

Voda je nejen nezbytnou podmínkou života, ale také látkou s celou řadou zajímavých vlastností ...

Evropská vodní charta

Přírodní procesy po dlouhou dobu dokázaly čistit vodu znečištěnou člověkem. S rozvojem techniky ...

Světový den vody

V roce 1992 rozhodlo Valné shromáždění OSN v rámci jednání věnovaného Agendě 21 o zavedení ...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva