Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Úprava a distribuce

Úprava pitné vody

Voda vyskytující se v přírodě zpravidla nesplňuje nároky kladené na pitnou vodu, obsahuje totiž nejrůznější příměsi a nečistoty, které je nutno odstranit. Proto se nejdříve odvede do úpravny. Zde se z ní při usazování oddělí písek, hlína a velké nečistoty. Aby se usadily i menší částečky, přidávají se tu do vody speciální chemikálie (tzv. koagulanty). Dále voda prochází přes filtry, kde se odstraní zbylé nežádoucí látky. Nakonec se do vody přidá chlór, aby se zničily nebezpečné bakterie. Kvalita vody se pravidelně kontroluje v laboratoři.

Na úpravnách provozovaných Vodohospodářskou společností Benešov a.s. se používají k úpravě pitné vody tyto látky : síran hlinitý, síran železitý, chlornan sodný, manganistan draselný, chlorid sodný, polyfosfáty a hydrouhličitan sodný.

Vodojemy, vodárenské věže a čerpací stanice

Vodu z úpravny vytlačí čerpadla v čerpacích stanicích do vodojemů postavených na kopcích, v rovinatých oblastech pak do vodárenských věží. Zde se voda hromadí, aby byl zajištěn dostatek vody i po dobu denní špičky, kdy spotřeba vody dosahuje maxima. Samospádem je pak voda rozváděna po městě, a protože má velký tlak, doteče i do desátého patra. Celý rozvod vody i stav zásob vody ve vodojemech řídí a kontroluje dispečer.

Rozvod vody

Voda z vodojemů je vodovodní sítí dále rozváděna až ke koncovému uživateli. Veřejný vodovod přivádí vodu až k vodovodní přípojce tvořené úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Majitelem přípojky je ten, kdo ji nechal na vlastní náklady zřídit, zpravidla majitel stavby či pozemku.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva