Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Úprava a distribuce

Drobečková navigace

Úprava pitné vody

Voda vyskytující se v přírodě zpravidla nesplňuje nároky kladené na pitnou vodu, obsahuje totiž nejrůznější příměsi a nečistoty, které je nutno odstranit. Proto se nejdříve odvede do úpravny. Zde se z ní při usazování oddělí písek, hlína a velké nečistoty. Aby se usadily i menší částečky, přidávají se tu do vody speciální chemikálie (tzv. koagulanty). Dále voda prochází přes filtry, kde se odstraní zbylé nežádoucí látky. Nakonec se do vody přidá chlór, aby se zničily nebezpečné bakterie. Kvalita vody se pravidelně kontroluje v laboratoři.

Na úpravnách provozovaných Vodohospodářskou společností Benešov a.s. se používají k úpravě pitné vody tyto látky : síran hlinitý, síran železitý, chlornan sodný, manganistan draselný, chlorid sodný, polyfosfáty a hydrouhličitan sodný.

Vodojemy, vodárenské věže a čerpací stanice

Vodu z úpravny vytlačí čerpadla v čerpacích stanicích do vodojemů postavených na kopcích, v rovinatých oblastech pak do vodárenských věží. Zde se voda hromadí, aby byl zajištěn dostatek vody i po dobu denní špičky, kdy spotřeba vody dosahuje maxima. Samospádem je pak voda rozváděna po městě, a protože má velký tlak, doteče i do desátého patra. Celý rozvod vody i stav zásob vody ve vodojemech řídí a kontroluje dispečer.

Rozvod vody

Voda z vodojemů je vodovodní sítí dále rozváděna až ke koncovému uživateli. Veřejný vodovod přivádí vodu až k vodovodní přípojce tvořené úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Majitelem přípojky je ten, kdo ji nechal na vlastní náklady zřídit, zpravidla majitel stavby či pozemku.