Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Dotazník pro uzavření obchodní smlouvy

Drobečková navigace

Vodohospodářská společnost Benešov uzavírá s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování.

Smlouva se uzavírá bezprostředně po osazení vodoměru a/nebo po zprovoznění kanalizační přípojky.

 

Smlouvu lze uzavřít vyplněním níže uvedeného formuláře. Na základě dotazníku Vám bude zaslána hotová smlouva k podpisu ve dvou vyhotoveních. Podepsané smlouvy je následně nutno odeslat zpět do VHS k ověření. Po ověření Vám bude zaslán jeden platný výtisk smlouvy.

On-line formulář

Odběratel - majitel
(nepovinné)
(nepovinné)
Odvádění odpadních vod - dodávka pitné vody
(Pokud nejste napojeni na kanalizaci, napište prosím: nejsme napojeni)
(nepovinné)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
(Pokud nejste napojeni na kanalizaci, napište prosím: nejsme napojeni)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
(Pokud vodoměr nemáte, napište prosím nemáme vodoměr)
Poznámka: OS uzavírá majitel připojené nemovitosti