Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Žádost o vyjádření k přípojkám

Drobečková navigace

Formy zaslání žádosti o vyjádření k přípojkám, vodovodům a kanalizacím:

  • vyplněním on-line formuláře níže na této stránce

K žádosti přiložte kompletní projektovou dokumentaci.

V žádosti uveďte především:

  • název katastrálního území
  • parcelní čísla pozemků dotčených stavbou
  • kontakt na žadatele
  • důvod žádosti
  • poštovní adresu, na kterou má být vyjádření zasláno

On-line formulář

(nepovinné)
Doručovací adresa
(např. výstavba plotu, výstavba rodinného domu,…)
Zájmové území stavby
(parc. č. nebo stav. parc.)
Soubor nevybrán
max. velikost přílohy 20 MB
Odesláním formuláře bere zákazník na vědomí, že údaje, které ve formuláři uvedl, budou Společností zpracovávány, a to za účelem realizace a plnění práv a povinností týkajících se existence sítí a zřízení přípojky vodovodu/ kanalizace, a pro plnění povinností Společnosti uložených jí v této souvislosti zákonem, to vše v rozsahu a způsobem požadovaným Nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), souvisejícími právními předpisy a právním řádem České republiky.